Jojo's Gastouderopvang    -    Minicrèche voor minimensjes

PRIVACYVERKLARING 

Jojo's Gastouderopvang gaat zeer zorgvuldig om met alle persoonsgegevens, en slaat alleen gegevens op die nodig zijn voor de opvang. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

- Voor-en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- Emailadres
- Huisarts en tandarts (in geval van calamiteiten)
- Allergieën en andere medische gegevens die van belang zijn

- Eventueel aanvullende gegevens, bijvoorbeeld telefoonnummers familie bij calamiteiten

 

Delen van persoonsgegevens  

Indien er controle plaatsvindt van de GGD, zal Jojo's Gastouderopvang de inspecteur, indien verplicht, inzage moeten geven in de contracten, opvangformulieren, formulieren met noodgegevens, en eventueel andere formulieren. Jojo's Gastouderopvang zal erop toezien dat deze gegevens niet worden gekopieerd. Indien er een controle van de belastingdienst plaatsvindt, zal Jojo's Gastouderopvang alleen inzage geven in de documenten waarvan het verplicht is deze ter inzage te geven. Alleen in geval van  calamiteiten zal Jojo's Gastouderopvang contactgegevens van ouder(s)/verzorger(s) en relevante informatie over gastkinderen delen met derden. Hierbij kunt u denken aan de achterwacht en hulpdienstverleners (bijvoorbeeld huisarts).

 

Bewaren van alle contracten en persoonsgegevens

Alle contracten en persoongegevens worden bij Jojo's Gastouderopvang in een afgesloten kast bewaard. Alle digitale documenten worden bewaard op een beveiligde laptop. Alle foto's worden op een  beveiligde externe schijf bewaard, die ook in een afgesloten kast wordt bewaard. Bij Jojo's Gastouderopvang is een lijst met namen van ouder(s)/verzorger(s) en telefoonnummers, met als doel dat er snel en adequaat gehandeld kan worden in noodsituaties en de ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk gebeld kunnen worden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens van vraagouder(s)/verzorger(s) en gastkinderen

Privacygevoelige informatie (huwelijkse staat ouder(s)/verzorger(s), school, huisarts, medicatie, allergieën en angsten) worden vernietigd binnen een maand na het beindigen van de opvang. Alle contracten en administratieve gegevens voor zover noodzakelijk voor de belastingdienst worden 7 jaar bewaard door Jojo's Gastouderopvang.

 

Foto en filmmateriaal

Jojo's Gastouderopvang maakt, als ouder(s)/verzorger(s) daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven, tijdens de opvang foto's van de gastkinderen. Wanneer er ook andere opvangkindjes op staan zal er ook eerst toestemming voor gegeven moeten door de ouder(s)/verzorger(s) van de andere kindjes voordat Jojo's Gastouderopvang deze foto deelt. Foto's van de opvang en de gastkinderen worden alleen gepubliceerd na schriftelijke toestemming van ouder(s)/verzorger(s). Deze toestemming is nodig voor publicatie op sociale media, Facebook, Instagram en de website van Jojo's Gastouderopvang.

De foto's worden regelmatig, indien gewenst, naar de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd. Ook kunnen alle foto's aan het eind van de opvangperiode nogmaals  verstuurd worden naar de ouder(s)/verzorger(s).Het versturen van de foto's gaat via We Transfer.  Na het beëindigen van de opvang bewaart Jojo's Gastouderopvang de foto's nog 1 jaar en dan wordt alles vernietigt, tenzij er schriftelijke toestemming is verleend om de foto's  te gebruiken voor marketingdoeleinden zoals bijvoorbeeld de website van Jojo's Gastouderopvang. 

Indien ouder(s)/verzorger(s) het wenselijk vinden en er schriftelijke toestemming voor is gegeven maakt Jojo's Gastouderopvang soms korte filmopnames van nieuwe gastkindjes, met name als de kindjes net bij Jojo's Gastouderopvang komen en nog moeten wennen. Voor ouder(s)/verzorger(s) kan het heel fijn zijn om dan even te zien hoe het met hun kind gaat. Deze filmopnames worden daarna onmiddelijk weer vernietigd. 

Daarnaast maakt Jojo's Gastouderopvang gebruik van de mogelijkheid om foto's via WhatsApp te versturen naar ouders, uiteraard alleen na schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). De telefoon waarmee deze foto's verstuurd worden is beveiligd.

 

Website van Jojo's Gastouderopvang

De website beschikt over een contactformulier waarmee belangstellende ouder(s)/verzorger(s) hun vragen kunnen stellen. Om adequaat te reageren heeft Jojo's Gastouderopvang uw mailadres en telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden nergens anders  voor gebruikt. Overigens kan alleen Jojo's Gastouderopvang bij dit contactformulier komen. 

Gebruik Cookies

De website van Jojo's Gastouderopvang werkt met analytische cookies, ze meten bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website en welke pagina's ze bekijken. Deze gegevens worden altijd anoniem gebruikt.  Het doel hiervan is om de website van Jojo's Gastouderopvang te optimaliseren en zonodig aan te passen. De website van Jojo's Gastouderopvang is goed beveiligd, en Jojo's Gastouderopvang is de enige met de inloggegevens van de website.

 

Ouder(s)/verzorger(s) hebben te allen tijde het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunnen zij altijd hun toestemming en/of goedkeuring veranderen wat betreft fotografie, filmopnames en dergelijke.  Hiervoor kunt u contact opnemen met Jojo's Gastouderopvang via het mailadres: jojosgastouderopvang@home.nl

jojosgastouderopvang.nl is een website van Marjolein de Haas, eigenaresse van Jojo's Gastouderopvang.